لیست اخبار صفحه :1
بازدید مسئولان دانشگاه سمنان از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
در راستای گسترش همکاری دانشگاه و صنعت انجام شد ؛

بازدید مسئولان دانشگاه سمنان از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

به منظور ارتباط موثر صنعت و دانشگاه، رئیس دانشگاه سمنان به همراه اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز این دانشگاه از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بازدید کردند.