جمعه ٢٩ شهريور ١٣٩٨
دریافت نرم افزارهای وب کنفرانس

نرم افزارهای مورد نیاز جهت  استفاده از سیستم کلاس آنلاین ؛ وب کنفرانس (Webinar) :


Flash Players

1-Adobe Shockwave Player v12.2.4.194 6d1qp9s

2-Adobe Flash Player v31 (for mozilla firefox [32/64 bit]): 6d1qp9s

3-Adobe Flash Player v31.PPAPI (for chrome [32/64 bit]):6d1qp9s

4-Adobe Flash Player v31 (for internet explorer [32/64 bit]):6d1qp9s

 

Java Runtime Error (JRE)

5-java SE Runtime Environment v8.0 Update 102 [32 bit]:6d1qp9s

6-java SE Runtime Environment v8.0 Update 102 [64 bit]:6d1qp9s

 

Webinar Tools

7-Adobe Connect v2.4.10 for Android 6d1qp9s

8-Add-in adobe connect For Windows 11.9.980.387: 6d1qp9s

9-Add-in adobe connect For MAC 9.79.355: 6d1qp9s

10-ADOBE® CONNECT™ DESKTOP ( Application For Windows)6d1qp9s

11-Adobe Air 24 For Windows 6d1qp9s

12-Adobe Air 25 For Android ARM Chipset6d1qp9s

13-Adobe Air 25 For Android X86 Chipset6d1qp9s

14-Fum Persain Keyboard:  6d1qp9s

production of Electronic content

15-BB FlashBack Pro v5.15.0 Build 4020 : href="uploads/adob

16-/BB.FlashBack.Pro.v5.15.0.Build.4020.zip"> 6d1qp9s

 

Video File Convertor

17-FormatFactory.v3.6.0.0 :  6d1qp9s

 


 

Copyright 2019 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Net@semnan.ac.ir

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.