دریافت نرم افزارهای وب کنفرانس

نرم افزارهای مورد نیاز جهت  استفاده از سیستم کلاس آنلاین ؛ وب کنفرانس (Webinar) :


Flash Players

1-Adobe Flash Player v31 (for mozilla firefox [32/64 bit]): 6d1qp9s

2-Adobe Flash Player v31.PPAPI (for chrome [32/64 bit]):6d1qp9s

3-Adobe Flash Player v31 (for internet explorer [32/64 bit]):6d1qp9s

 

Java Runtime Error (JRE)

5-java SE Runtime Environment v10 [32 bit]:6d1qp9s

6-java SE Runtime Environment v10 [64 bit]:6d1qp9s

 

Webinar Tools

8-Add-in adobe connect For Windows 2019-05-01: 6d1qp9s

9-Add-in adobe connect For MAC 9.79.355: 6d1qp9s

11-Adobe Air 29 For Windows 6d1qp9s

14-Fum Persain Keyboard:  6d1qp9s

 

 


 

Copyright 2019 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Information and Communication Technology (ICT) Center Of Semnan University

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.