فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی 1404-1403

{faces} {filetitle}

مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه سمنان در نظر دارد از میان دانشجویان و دانش‌آموختگان ممتاز مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه­‌‌‌های کشور تعدادی را برای تحصیل در مقطع دکتری سال تحصیلی 1403-1404 به صورت بدون آزمون پذیرش نمایدجهت کسب اطلاعات بیشتر به دستورالعمل اجرایی مربوطه که به پیوست آمده است، مراجعه نماییدضمنا، مهلت ثبت درخواست از تاریخ 20/12/1402 تا تاریخ 15/2/1403   می‌باشد.

 

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری سال تحصیلی 1403-140

 

 -
 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی