مقطع کارشناسی ارشد


آمار تعداد رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده

نام پردیس

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش

پردیس فنی

مهندسي برق

مدارهاي مجتمع الكترونيك

افزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيك

سيستم هاي قدرت

مخابرات ميدان و موج

مخابرات سيستم

مخابرات ميدان و موج

مکاترونیک

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

 مهندسی کامپیوتر(مجازی)

هوش مصنوعي و رباتيكز

 مهندسی عمران

سازه

مهندسي زلزله

 مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

مهندسي و مديريت منابع آب

 راه و ترابري

ژئوتكنيك

مهندسی شیمی، نفت و گاز

فرآیندهای جداسازی

طراحی فرآیندهای شیمیایی

ترموسینتیک و کاتالیست شیمیایی

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

پديده هاي انتقال

محیط زیست

مهندسی مکانیک

طراحي كاربردي

تبديل انرژي

ساخت و توليد

مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه

مکاترونیک (مکانیک)

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

شکل دادن فلزات

ریخته گری

مهندسي صنایع

صنایع

بهينه سازي سيستم ها

مدیریت MBA - مدیریت عملیات

پردیس علوم و فناوری های نوین

مهندسي نفت

 

مخازن هيدروكربوري

اكتشاف نفت

نانوفناوري

مهندسی شيمي _ نانو فناوری

نانو مواد

بيوفناوري

زيست فناوري (بيوتكنولوژي) ميكروبي

مهندسی پزشکی - بيومواد

مهندسی پزشکی - بيوالكتريك

مهندسی هوافضا

جلوبرندگي

طراحی سازه‌هاي هوافضایي

گروه علوم شناختی

روانشناسی شناختی

گروه سیستم های انرژی

مهندسی سیستم های انرژی

پردیس علوم انسانی

ادیان و عرفان تطبیقی

دین شناسی

الهیات (ادیان و عرفان تطبیقی)                 

عرفان اسلامی

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

(فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی، کاربردی    

 فیزیولوژی ورزشی محض  

 فیزیولوژی ورزشی، فعالیت بدنی و تندرستی

رفتار حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی

رفتار حرکتی ، رشد حرکتی

حقوق

 حقوق خصوصی

حقوق اقتصادی

حقوق عمومی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی 

ادبیات پایداری

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

 مترجمی زبان عربی

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی- زبان و ادبیات انگلیسی

 مدیریت

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی

مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژی

مدیریت کسب و کار گرایش سیستم­های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کار گرایش فناوری

بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

مدیریت گرایش تولید و عملیات

اقتصاد

علوم اقتصادی

اقتصاد مالی

حسابداری

حسابداری

پردیس علوم

 ریاضی

 ریاضی محض آنالیز

 ریاضی محض جبر

 ریاضی محض - هندسه

 ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

 ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

 ریاضی کاربردی - ریاضیات مالی

ریاضی کاربردی -گراف و ترکیبیات 

 هندسه توپولوژی (کاربرد هندسه در علوم رباتیک)

آمار

 

 آمار ریاضی

 فیزیک - ذرات بنیادی 

 فیزیک

 

 

 فیزیک - حالت جامد

 فیزیک - گرانش 

 فیزیک - فیزیک نجومی

 شیمی

 شیمی آلی

 شیمی کاربردی

شیمی تجزیه 

شیمی معدنی 

 شیمی فیزیک 

سایر دانشکده های مستقل

 روان شناسی

 روانشناسی عمومی

روانشناسی بالینی

علوم تربیتی

روانشناسی تربیتی

مدیریت آموزشی

دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی

علوم دامی- تغذیه دام

بیابانزدایی

 مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی

مهندسي كشاورزي- هواشناسی کشاورزی

جنگلداری در مناطق خشک

مهندسی منابع طبیعی جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

مدیریت جهانگردی

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

بازاریابی جهانگردی

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

پژوهش هنر

پژوهش هنر

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری