سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨
ثبت زیردامنه

کربران و همکاران گرامی

با توجه به وضع قوانین جدید جهت ثبت زیردامنه توسط مرکز فنآوری اطلاعات و خدمات ماشینی خواهشمند است  پس از مطالعه آیین نامه نام دامنه دانشگاه سمنان در صورت نیاز به ثبت زیر دامنه بر روی آدرس semnan.ac.ir فایل زیر را دریافت نمایید و پس از تکمیل اطلاعات و امضا به این مرکز تحویل دهید.

Copyright 2019 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Semnan University of Information and Communication Technology (ICT) Center

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.