منابع سیستم محاسباتی


 NVIDIA Tesla K80 GPU

nvidia quadro 4000   دانلود : منابع سیستم های محاسباتی دانشگاه سمنان           حجم فایل 62 KB

Copyright 2019 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Information and Communication Technology (ICT) Center Of Semnan University

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.