آدرس دانشگاه : سمنان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک - سازمان مرکزی دانشگاه سمنان

کد پستی : 19111-35131

تلفن : 33654100-023 

نمابر : 33321005-023

پست الکترونیکی رئیس دانشگاه : president@semnan.ac.ir

پست الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه : p_relations@semnan.ac.ir

تلفن روابط عمومی دانشگاه : 33654128-023