مقطع کارشناسی ارشد

آمار تعداد رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده

نام پردیس

نام دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش

پردیس فنی

مهندسی برق و کامپیوتر

 

الکترونیک

مدارهاي مجتمع الكترونيك

افزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيك

مخابرات

مخابرات (سيستم)

مخابرات (ميدان و موج)

قدرت

الکترونیک قدرت و ماشین

سیستم­های قدرت

مدیریت انرژی

کنترل

کنترل

مکاترونیک

نرم افزار

هوش مصنوعی

هوش مصنوعي (آموزش محور)

مهندسی عمران

مهندسی عمران

 

مهندسی سازه

مهندسي زلزله

مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

مهندسي و مديريت منابع آب

 راه و ترابري

ژئوتكنيك

مهندسي مكانيك

مهندسی مکانیک

طراحي كاربردي

تبديل انرژي

ساخت و توليد

مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه

مکاترونیک

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

فرآیندهای جداسازی

طراحی فرآیندهای شیمیایی

پديده هاي انتقال

محیط زیست

ترموسینتیک و کاتالیست شیمیایی

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

شکل دادن فلزات

خوردگی و حفاظت مواد

ریخته گری

مهندسی

مهندسي صنایع

بهينه سازي سيستم­ها

مدیریت کسب و کار (MBA)

مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

پردیس علوم و فناوری های نوین

مهندسي نفت

مهندسي نفت 

مخازن هيدروكربوري

اكتشاف نفت

نانوفناوري

نانوفناوري

مهندسی شيمي _ نانو فناوری

مهندسی مواد - نانو مواد

بيوفناوري

بيوفناوري

زيست فناوري (بيوتكنولوژي) ميكروبي

مهندسی پزشکی - بيومواد

مهندسی پزشکی - بيوالكتريك

مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا

جلوبرندگي

طراحی سازه‌هاي هوافضایي

 

گروه علوم شناختی

روانشناسی شناختی

گروه مهندسی سیستم­های انرژی

تکنولوژی

انرژی محیط زیست

پردیس علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

ادیان و عرفان تطبیقی

دین شناسی

الهیات (ادیان و عرفان تطبیقی)                 

عرفان اسلامی

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی، کاربردی    

 فیزیولوژی ورزشی محض  

 فیزیولوژی ورزشی، فعالیت بدنی و تندرستی

یادگیری و کنترل حرکتی

رشد حرکتی

حقوق

 حقوق خصوصی

حقوق اقتصادی

حقوق عمومی

 

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی 

ادبیات پایداری

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

 مترجمی زبان عربی

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

 مدیریت

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی

مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژی

مدیریت کسب و کار گرایش سیستم­های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کار گرایش فناوری

بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

مدیریت گرایش تولید و عملیات

اقتصاد

علوم اقتصادی

اقتصاد مالی

حسابداری

حسابداری

پردیس علوم انسانی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 روان شناسی

 روانشناسی عمومی

روانشناسی بالینی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

دانشکده گردشگری

مدیریت جهانگردی

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

بازاریابی جهانگردی

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

پردیس علوم پایه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضی

 ریاضی محض آنالیز

 ریاضی محض جبر

 ریاضی محض - هندسه

 ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

 ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

 

 ریاضی کاربردی - ریاضیات مالی

ریاضی کاربردی -گراف و ترکیبیات 

 هندسه توپولوژی (کاربرد هندسه در علوم رباتیک)

ریاضی کاربردی معادلات دیفرانسیل و سیستم­های دینامیکی

بهینه سازی

رمز و کد

آمار

 آمار ریاضی 

دانشکده فیزیک

 فیزیک 

 فیزیک - ذرات بنیادی 

فیزیک - حالت جامد

 فیزیک گرانش و نجوم  

دانشکده شیمی

 شیمی

 شیمی آلی

 شیمی کاربردی

شیمی تجزیه 

شیمی معدنی 

 شیمی فیزیک 

پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی

دانشکده دامپزشکی

دامپزشکی

انگل شناسی

علوم دامی- تغذیه دام

دانشکده کویرشناسی

بیابانزدایی

مدیریت و کنترل بیابان

علوم و مهندسی آب- هواشناسی کشاورزی

جنگلداری در مناطق خشک

علوم و مهندسی جنگل علوم زیستی جنگل

پردیس هنر

دانشکده هنر

پژوهش هنر

پژوهش هنر

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری