مقطع کارشناسی ارشد

آمار تعداد رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده

نام پردیس

نام دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش

پردیس فنی

دانشکده

مهندسی برق و کامپیوتر

 

الکترونیک

مدارهای مجتمع الکترونیک

افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک

مخابرات

مخابرات (سیستم)

مخابرات (میدان و موج)

فوتونیک

قدرت

الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

سیستم­های قدرت

برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی

کنترل

کنترل

مهندسی مکاترونیک

نرم افزار

هوش مصنوعی و رباتیکز

نرم افزار

هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور)

دانشکده

مهندسی عمران

مهندسی عمران

 

مهندسی سازه

مهندسی زلزله

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی و مدیریت منابع آب

 راه و ترابری

ژئوتکنیک

دانشکده

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

ساخت و تولید

مهندسی خودرو

قوای محرکه خودرو

سازه وبدنه

دانشکده

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

فرآیندهای جداسازی

طراحی فرآیندها

پدیده های انتقال

محیط زیست

ترموسینتیک و کاتالیست

مدلسازی، شبیه‌سازی و کنترل

مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 

دانشکده

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد

شکل دادن فلزات

خوردگی و حفاظت مواد

ریخته‌گری

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم­ها

پردیس

علوم و فناوری‌های نوین

دانشکده

مهندسی نفت

مهندسی نفت 

مخازن هیدروکربوری

اکتشاف

دانشکده

مهندسی شیمی

نانوفناوری

مهندسی شیمی _ نانو فناوری

مهندسی مواد - نانو مواد

دانشکده

بیوفناوری

بیوفناوری

زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی

مهندسی پزشکی - بیومواد

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

دانشکده

مهندسی هوافضا

گروه مهندسی سیستم­های انرژی

تکنولوژی انرژی

سیستم‌های انرژی

انرژی و محیط زیست

مهندسی هوافضا

جلوبرندگی (پیش رانش)

طراحی سازه‌های هوایی

پردیس

علوم انسانی

دانشکده

علوم انسانی

ادیان و عرفان تطبیقی

دین شناسی

ادیان و عرفان

عرفان اسلامی

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی، کاربردی    

 فیزیولوژی ورزشی، فعالیت بدنی و تندرستی

یادگیری و کنترل حرکتی

رشد حرکتی

حقوق

 حقوق خصوصی

حقوق عمومی

دانشکده

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی 

ادبیات پایداری

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

 مترجمی زبان عربی

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده

اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

 مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

مدیریت صنعتی

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت کارآفرینی

مدیریت کسب و کار جدید

مدیریت کسب و کار

مدیریت استراتژی

مدیریت بازاریابی

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مدیریت عملیات و زنجیره‌ی تأمین

مدیریت فناوری

مدیریت مالی

علوم اقتصادی

اقتصاد نظری

پردیس علوم انسانی

حسابداری

حسابداری

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 روان شناسی

 روانشناسی عمومی

روانشناسی بالینی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

علوم شناختی

روانشناسی شناختی

دانشکده گردشگری

مدیریت جهانگردی

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

بازاریابی جهانگردی

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

پردیس

علوم پایه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضیات و کاربردها

 ریاضی محض آنالیز

 ریاضی محض جبر

 ریاضی محض هندسه (توپولوژی)

 ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

 ریاضی کاربردی - ریاضی مالی

ریاضی کاربردی معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی

بهینه‌سازی

رمز و کد

آمار

 آمار ریاضی 

دانشکده فیزیک

 فیزیک 

فیزیک ماده چگال

ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

اپتیک و لیزر

نجوم  و اختر فیزیک

گرانش و کیهان‌شناسی

دانشکده شیمی

 شیمی

 شیمی آلی

 شیمی کاربردی

شیمی تجزیه 

شیمی معدنی 

 شیمی فیزیک 

پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی

دانشکده دامپزشکی

دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی

علوم دامی- تغذیه دام

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانشکده کویرشناسی

بیابانزدایی

مدیریت و کنترل بیابان

علوم و مهندسی آب- هواشناسی کشاورزی

علوم و مهندسی جنگل

علوم زیستی جنگل

پردیس هنر

دانشکده هنر

پژوهش هنر

پژوهش هنر

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری