دکتر علی ضیغمی نام و نام خانوادگی:
رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه
عنوان پست سازمانی :
دکتری زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

pr @ semnan.ac.ir

رایانامه :

سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه سوم، حوزه ریاست
   

آدرس :

مدیریت اطلاع رسانی اخبار دانشگاه و ارتباط با رسانه‌ها و همکاری در به روز نمودن اطلاعات سایت اینترنتی و کانال‌های خبری دانشگاه

نظارت بر برنامه‌ریزی و تشکیل جلسات، تنظیم برنامه های نشست‌ها ، مراسم و فعالیت‌های عمومی دانشگاه و انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت‌ها

انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذیربط

تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دانشگاه

مطالعه جراید، سایت­‌ها و خبرگزاری­‌های معتبر و استخراج مطالب دانشگاهی برای ارسال به واحدهای مربوط.

برنامه ریزی و اداره امور کنفرانس ها و سمینارها

انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان

جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی، ورزشی و رفاهی دانشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی ونحوه عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیک دانشگاهی و خبرنامه های دوره ای رسانه های گروهی

مدیریت کلیه امور مطبوعاتی، سمعی و بصری و رسانه­­ای دانشگاه.

پوشش خبری مراسم تشریفاتی سمینار‌ها، مصاحبه‌ها و ... و نگهداری سوابق آنها.

بررسی مطالب ، جراید و اخبار پیرامون فعالیت های دانشگاه و تهیه پاسخ های لازم

افکارسنجی و دادن مشاوره به واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص اطلاع­رسانی برنامه‌­ها و تدوین گزارشهای مربوطه با هماهنگی واحدهای دانشگاه.

 

شرح وظایف: