تجلیل انتشارات wiley از عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

انتشارات وایلی با اهدای لوحی از دکتر نیما امجدی عضو هیات علمی دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان تجلیل کرد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت : این قدردانی برای عملکرد برجسته دکتر نیما امجدی عضو هیات تحریریه نشریه International Transactions on Eletrical Energy systems  در سال 2019 از سوی انتشارات وایلی انجام شده است .
 دکتر سیف ا... سعدالدین با بیان اینکه دکتر نیما امجدی در سالهای 2017- 2018 نیز به عنوان دبیر برگزیده از سوی انتشارات وایلی معرفی شده بود افزود : این استاد جوان دانشگاه سمنان  همچنین به عنوان یکی از پژوهشگران یک درصد پر استناد نیز معرفی شده  است.
یاد آور می شود ؛ انتشارات وایلی از ناشران بین‌المللی بزرگ و معتبر به شمار می‌رود که در بسیاری از شهرهای مهم جهان هم دفتر نمایندگی دارد و منحصراً در حوزه تولید و فروش جهانی کتاب‌های دانشگاهی فعالیت دارد.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم