جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   تغییر سکانداران چند معاونت و روسای دانشکده های دانشگاه سمنان

در مراسمی با حضور اعضای شورای دانشگاه سمنان احکام سکانداران جدید دو معاونت و همچنین پنج دانشکده از سوی دکتر عباس هنر بخش رئوف رئیس دانشگاه سمنان به آنان اعطا شد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ در این مراسم از زحمات دکتر علیرضا عرفانی معاونت قبلی اداری – مالی دانشگاه قدر دانی و دکتر مسعود نصیری زرندی به عنوان معاونت جدید این حوزه معرفی شد .
همچنین با قدر دانی از زحمات چند ساله دکتر مسعود نصیری زرندی معاونت قبلی دانشجویی ، دکتر بهروز گل محمدی ، سکاندار این حوزه شد .
روسای پنج دانشکده دانشگاه سمنان هم در این جلسه تغییر و احکام روسای جدید به آنان اعطا شد .
با حضور اعضای شورای دانشگاه با تقدیر از دکتر محمد تجلی رئیس قبلی دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه سمنان ، دکتر اسماعیل عماد الدین به عنوان رئیس جدید این دانشکده معرفی شد .
در این آئین با قدر دانی از زحمات دکتر بهروز گل محمدی رئیس قبلی دانشکده علوم انسانی ، دکتر قدرت ا... خیاطیان رئیس جدید این دنشکده شد .
در این جلسه از دکتر عبدالحسین حداد رئیس قبلی دانشکده عمران هم قدر دانی و دکتر مجید قلهکی بر صندلی ریاست این دانشکده نشست .
از زحمات دکتر مجید مداح رئیس قبلی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و امور اداری هم تقدیر و دکتر حسین دامغانیان رئیس جدید این دانشکده شد .
همچنین با قدر دانی از دکتر سعید محمدیان سمنانی رئیس قبلی دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر ، دکتر فریدون حبیبیان دهکردی ریاست این دانشکده را عهده دار شد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


      

 

گروه خبری :همه خبر های دانشگاه    1396/05/31 ساعت :١١:٢٠     تعداد نمایش:2524    کد خبر:١١٦٧٢