جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   آگهی مزایده فروش خودرو

دانشگاه سمنان در نظر دارد یک دستگاه خودروی میدی باس یاتانگ مدل 85 سفید رنگ مازاد خود را ازطریق برگزاری مزایده به فروش برساند .

از علاقه مندان دعوت بعمل می آید تا از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت پنج روز جهت بازدید، دریافت و تحویل اسناد مزایده در ساعت اداری(به جزء ایام تعطیل ) به آدرس های ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را به صورت حضوری حداکثر تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17/4/96 به اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه تحویل نمایند.           

                                                                                   
محل بازدید و دریافت اسناد : سمنان - میدان کوثر – خیابان دانشگاه – پردیس شماره سه دانشگاه سمنان (خوابگاه کوثر )- واحد نقلیه   

                                                       
تلفن : 33210001-023


محل تحویل اسناد: سمنان – روبروی پارک سوکان – پردیس شماره یک دانشگاه سمنان – سازمان مرکزی – اداره دبیرخانه مرکزی


روابط عمومی دانشگاه سمنان


      

 

گروه خبری :مناقصات    1396/04/10 ساعت :١٠:٢٤     تعداد نمایش:1660    کد خبر:١١٥٧٧