کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت دانشجویی > شوراي انضباطی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمید رضا فلاحت کار دبیر شورای انضباطی بدوی (واحد برادران) معاونت دانشجویی شورای انضباطی بدوی 3114 31533114 - - - - - پردیس 1 - سازمان مرکزی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .