دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
همکاران
 
 
تصویر
نام و
 نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن
 داخلی
تلفن 1   2تلفن دورنگار پست الکترونیکی توضیحات آدرس
اسداله محمدنژاد مسئول شبکه دانشگاه 3861 31533861 333654311 333654136  admin  @  semnan.ac.ir
 net  @  semnan.ac.ir
مسئول شبکه دانشگاه، سرویس اینترنت ، مرکزداده سازمان مرکزی
 

محمد شهاب

کارشناس فناوری اطلاعات

3859

31533859

-

-

 shahab  @ semnan.ac.ir


پشتیبانی کاربران ADSL


سازمان مرکزی

حمیدرضا دیهیم فر

کارشناس فناوری اطلاعات

3832

31533832

  -

  -

   hr.deihimfar  @ semnan.ac.ir

بخش

سخت افزار

سازمان مرکزی

محمد رزاقی

کارشناس فناوری اطلاعات

3907

31533907

-

-

 razzaghi  @ semnan.ac.ir

بخش

نرم افزار

سازمان مرکزی

علیرضا محمدنژاد

کارشناس فناوری اطلاعات

3855

31533891

-

-

 m1211  @ semnan.ac.ir

سامانه های دانشگاه

اتوماسیون اداری

سازمان مرکزی

امیرحسین مولایی

کارشناس فناوری اطلاعات

5003

 

31535003

 

-

-

 support2  @ semnan.ac.ir

سرویس ایمیل دانشگاه

سازمان مرکزی

 

مریم طوسی

کارشناس فناوری اطلاعات

3832

31533832

 -

-

m_toosi  @ semnan.ac.ir

وب سایتها

مجلات

سازمان مرکزی

                   
 

 

Copyright 2017 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Net@semnan.ac.ir

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.