خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
اعضای دوره اول

1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء

2- رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء

3- دکتر علی وطنی مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات­های امناء و هیات­های ممیزه

4- دکتر حسین رحیمی رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

5- نماینده سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشوری

6- رئیس دانشگاه دامغان

7- دکتر هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان (عضو حقیقی)

8- دکتر نیما امجدی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)

9- مهندس علی وکیلی رئیس پژوهشکده صنعت نفت (عضو حقیقی)

10- مهندس سید رضا سجادی رئیس دفتر همکاری­های ریاست جمهوری (عضو حقیقی)

11- دکتر حسن سبحانی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی (عضو حقیقی)

12- مهندس احمد قلعه بانی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا (عضو حقیقی)

Copyright  © 2017 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .