آمار تعداد رشته های مقطع دکترای تخصصی به تفکیک دانشکده در دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1394

نام پردیس گروه آموزشی رشته تحصیلی - گرایش
پردیس فنی مهندسي برق  الكترونيك زمينه افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
زمينه مدارهاي مجتمع الكترونيك
مهندسي برق مخابرات  مخابرات (ميدان)
مخابرات (سيستم)
مهندسي برق  قدرت زمينه الكترونيك قدرت و ماشين
زمينه سيستم هاي قدرت
مهندسي برق  كنترل كنترل
 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتيكز
مهندسی عمران  سازه
مهندسي زلزله
مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
 مهندسي  و مديريت منابع آب
 راه و ترابري
 ژئوتكنيك
 مهندسي و مديريت ساخت
مهندسي شیمی مهندسی شیمی 
ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی
فرآیندهای جداسازی
مهندسي مكانيك طراحي كاربردي- ديناميك، كنترل و ارتعاشات
طراحي كاربردي- مكانيك جامدات
تبديل انرژي
مهندسي مواد خواص فیزیکی و مکانیکی مواد
سرامیک
خوردگی و پوشش و مهندسی سطح
جوشکاری اتصال مواد
شکل دادن فلزات
مواد پیشرفته
فرآیندهای استخراج فلزات و مواد
متالورژی پودر
پردیس علوم و فناوریهای نوین بیوفناوری مهندسی پزشکی - بیومواد
مهندسی پزشکی - بيوالكتريك
پردیس علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی 
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب
ادیان و عرفان تطبیقی عرفان و تصوف
 فقه و مبانی حقوق اسلامی ( فقه و مبانی حقوق اسلامی)
 مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی بین الملل
  مدیریت رفتاری
مدیریت صنعتی مدیریت تولید
  مدیریت تحقیق در عملیات
اقتصاد اقتصاد سنجی
  اقتصاد بخش عمومی
  اقتصاد توسعه
  اقتصاد پولی
  اقتصاد بین الملل
پردیس علوم ریاضی  ریاضی محض -  آنالیز
 ریاضی  محض - جبر
ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
 گراف و ترکیبات
فیزیک فیزیک - ذرات بنیادی
فیزیک - حالت جامد
فیزیک - نجومی
 فیزیک - گرانش
شیمی شیمی آلی
 شیمی  کاربردی
شیمی  تجزیه - الکتروشیمی
شیمی - معدنی
 شیمی - فیزیک
سایر دانشکده های مستقل روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی
 علوم تربیتی روانشناسی تربیتی
مدیریت آموزشی
 بیابان زادیی  بیابان زدایی
دامپزشکی دامپزشکی(دکتری حرفه ای)