دوشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٦ |

تاریخچه

در دامنه های جنوبی البرز و 24 کیلومتری شمال شهر سمنان ، مردمانی خونگرم و مهمان نواز در منطقه ای خوش آب و هوا سکنی گزیدند که شهمیرزاد نام گرفت. این منطقه در فصول سرد سال به دلیل بارش برف و باران و در فصول گرم سال به علت برخورداری از هوایی خنک و دلپذیر و طبیعتی سر سبز همواره مورد توجه مردمان بسیاری بویژه اهالی سمنان بوده است. در راستای توسعه آموزش عالی، آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد با 2 رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و کاردانی دامپزشکی، در دو دوره روزانه و شبانه فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر دارای 15 عضو هیأت علمی ثابت، 4 بورسیه و 249 دانشجوی شاغل به تحصیل می باشد. 8 آزمایشگاه، سالن تشریح و درمانگاه دامپزشکی نیز از اجزای فعال این آموزشکده بوده و در آینده نیز در نظر است به حول و قوه الهی و مساعدت مسئولین و همکاری و همیاری خیرین مجوز 2 رشته بهداشت و بازرسی گوشت و بهداشت مواد غذایی نیز اخذ گردد. این آموزشکده دارای تعداد 70 دانشجو در مقطع کاردانی و 172 دانشجو در مقطع کارشناسی می باشد.

نمابر شماره تماس Email محل اخذ مدرک مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی  
3664894 0232-3664891-3 jvd_panahi@yahoo.com ایران دکترا علوم تشریحی دکتر سید جواد احمدپناهی رئیس دانشکده
3664894 0232-3664891-3 khghazvinian@semnan.ac.ir  ایتالیا دکترا علوم دامی دکتر خسرو قزوینیان معاون آموزشي

 

کارگاهها و آزمایشگاهها:

آزمايشگاه ميكروب شناسي

آزمايشگاه قارچ شناسي

آزمايشگاه سم شناسي

آزمايشگاه بهداشت مواد غذائي
آزمايشگاه ايمني و سرم شناسي
آزمايشگاه بيوشيمي
آزمايشگاه كلينيكال پاتولوژي
آزمايشگاه هماتولوژي
آزمايشگاه فيزيولوژي
آزمايشگاه انگل شناسي
آزمايشگاه بافت شناسي
آزمايشگاه آسيب شناسي
آزمايشگاه تجزيه خوراك دام
آزمايشگاه آناتومي
آزمايشگاه كالبد گشائي
آزمايشگاه مامائي